هدفون بیتس مدل SOLO HD http://alimara2008.mihanblog.com 2020-09-23T02:24:06+01:00 text/html 2013-04-01T11:14:00+01:00 alimara2008.mihanblog.com محسن لطفی هدفون حرفه ای بیتس Beats http://alimara2008.mihanblog.com/post/220 <DIV class=text> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #ff0000"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG>هدفون حرفه ای بیتس Beats</STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><IMG style="WIDTH: 468px; HEIGHT: 60px" class=decoded alt=/upload/uc_1562.gif src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1562.gif"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG><SPAN style="COLOR: #006400">مــــدل پـــرطرفــدار Solo HD</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: #000080">آیا به دنبال هدفون خاص و منحصر به فرد هستید ؟</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: #ff0000">آیا كیفیت را در كنــار طــــراحــــی زیــبـــا می خواهیــــد؟!</SPAN><BR><BR>آیــا بـــه دنبــــال تــجربـــه صـــدایـــی پـــرقـــدرت هســتــیـــد؟!<BR><BR>مـــا هـــــدفــــون بــــرگــــزیـــده افــــراد مــشـــهـــور را پیشـــنهاد می كنیم...</STRONG></SPAN></SPAN><BR><BR><IMG style="WIDTH: 450px; HEIGHT: 350px" class=decoded alt=/upload/uc_1563.jpg src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1563.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG><SPAN style="COLOR: #800080">انـــدازه ای كوچـــك، صدایـــی پرقـــدرت</SPAN><BR><BR>طراحی شده برای انتقال صدایی با كیفیت شگفت آور<BR><BR>با عملكردی فوق العاده برای iPhone، iPod ، iPad و سایر دستگاه های شما<BR><BR>كیفیت فوق العاده هدفون بیتس beats by dr. dre شما را شگفت زده خواهد كرد</STRONG></SPAN></SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: #0000ff"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG>تجربه جدید برای گوش دادن به موزیك</STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000">هدفون Beats By Dr. Dre با بسته بندی اورجینال</SPAN><BR><BR>وسیله ای فوق العاده پر طرفدار مخصوص جوانان عاشق موزیك ...</STRONG></SPAN></SPAN><BR>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG>قیمت در سراسر ایران فقط : <SPAN style="COLOR: #ff0000">29000 تومان</SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://iranshop.roozkala.net/cart/add/222/1"><IMG style="WIDTH: 300px; HEIGHT: 45px" alt="" src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1359.png"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><IMG style="WIDTH: 400px; HEIGHT: 516px" class=decoded alt=/upload/uc_1571.jpg src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1571.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000">با پخـــش صــــدای فوق العاده با کیفیت</SPAN><BR><BR>پرفــــروش تـــــرین هـــــدفــــون جـــــهان<BR><BR>یك هدفون مارك دار و ویژه<BR><BR><SPAN style="COLOR: #006400">پیشنهــــــادی بـــــرای بهتــــر شدن</SPAN><BR><BR>این یك هــــدفـــــون معمولــــی نیســــت !!!<BR><BR>اگر بـــــه دنبـــــال بهتربـــن هـــا هســتیـــد ...<BR><BR><SPAN style="COLOR: #0000cd">این یكی از آن هاست !!!</SPAN></STRONG></SPAN></SPAN><BR><BR><BR><IMG style="WIDTH: 450px; HEIGHT: 395px" class=decoded alt=/upload/uc_1572.jpg src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1572.jpg"><BR>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG>مهندسی پیشرفته هدفون بیتس، صدایی با تفكیك پذیری بسیار بالا را تولید می كند كه تا کنون سایر هدفون ها برای پخش همچین صدایی با کیفیت و قدرتمند، تجهیز نشده اند. این هدفون قابل اتصال به تمامی دستگاه های Mp3 Player - Mp4 Player - Iphone - Ipod - Ipad - موبایل و ... می باشد.</STRONG></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG>Solo HD هدفونی مناسب و با کیفیت برای مسافرت,دانشگاه , ورزش و ... می باشد که به وسیله آن می توانید موزیک و یا سایر فایل های صوتی خود را با نهایت کیفیت گوش کنید و لذت واقعی آن را در کنار زیبایی وصف ناپذیر دستگاه تجربه کنید.</STRONG></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG>قیمت در سراسر ایران فقط : <SPAN style="COLOR: #ff0000">29000 تومان</SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://iranshop.roozkala.net/cart/add/222/1"><IMG style="WIDTH: 300px; HEIGHT: 45px" alt="" src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1359.png"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><IMG style="WIDTH: 450px; HEIGHT: 250px" class=decoded alt=/upload/uc_1570.jpg src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1570.jpg"><BR><BR>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000">اندازه ای كوچك، صدایی پرقدرت:</SPAN></STRONG></SPAN></SPAN><BR>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG>هدفون Beats by Dr. Dre, با عملكردی فوق العاده برای iPhone، iPod و iPad و سایر دستگاه های موزیک پلیر و حتی موبایل ها می باشد. وقتی شما قدم به دنیای iBeats می گذارید، تنها یك هدفون خوش قیافه كه برای دوام آوردن ساخته شده نمی گیرید؛ شما همچنین چیزی را می شنوید كه مدت ها از دست داده بودید.</STRONG></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG>طراحی شده برای انتقال صدایی با كیفیت شگفت آور از iPhone، iPod و iPad و سایر دستگاه های شما، شگفت انگیز است كه چنین صدای قدرتمندی از مجموعه ای به این كوچكی بیرون می آید. اگر یك بار سمت Beats بروید، دیگر بر نمی گردید.</STRONG></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><BR><BR><BR><IMG style="WIDTH: 450px; HEIGHT: 250px" class=decoded alt=/upload/uc_1569.jpg src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1569.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><IMG style="WIDTH: 450px; HEIGHT: 250px" class=decoded alt=/upload/uc_1568.jpg src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1568.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><IMG style="WIDTH: 450px; HEIGHT: 250px" class=decoded alt=/upload/uc_1567.jpg src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1567.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="WIDTH: 450px; HEIGHT: 250px" class=decoded alt=/upload/uc_1565.jpg src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1565.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000">در هدفون Beats دو پمپ باس شفاف تعبیه شده است</SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: #0000cd">كه مانع ورود سر و صدای اضافی از بیرون می شود</SPAN><BR><BR>با انعطاف پذیری فـــوق الـــعاده بـــالا (تا شــو و قابل حمل)<BR><BR>یك برند معتبر و مشهور در بین طرفداران موسیقی<BR><BR>صدای شفاف و با كیفیت عالی ، دارای خروجی قدرتمند صدا<BR><BR>سازگاری بالا با تمامی فرمت های خروجی صدایی<BR><BR>بهترین كیفیت موجود در بازار با قیمت استثنایی</STRONG></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,geneva,sans-serif"><STRONG>قیمت در سراسر ایران فقط : <SPAN style="COLOR: #ff0000">29000 تومان</SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://iranshop.roozkala.net/cart/add/222/1"><IMG style="WIDTH: 300px; HEIGHT: 45px" alt="" src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1359.png"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><IMG style="WIDTH: 120px; HEIGHT: 240px" class=decoded alt=/upload/uc_1561.gif src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1561.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG style="WIDTH: 120px; HEIGHT: 240px" class=decoded alt=/upload/uc_1561.gif src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1561.gif"></P></DIV> <DIV class=data> <P class=info></P><O><SPAN>قیمت : </SPAN>290,000 ریال</O></DIV> text/html 2013-04-01T11:04:01+01:00 alimara2008.mihanblog.com محسن لطفی گوشی 4 سیمکارته طرح نوکیا 5800 http://alimara2008.mihanblog.com/post/219 <DIV class=text> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://iranshop.roozkala.net/cat/view/23"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">موجودی این محصول به اتمام رسیده است جهت مشاهده سایر گوشی ها<SPAN style="COLOR: #ff0000"> اینجا</SPAN> را کلیک کنید</SPAN></STRONG></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><IMG style="WIDTH: 468px; HEIGHT: 60px" class=decoded alt=/upload/uc_1577.gif src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1577.gif"></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="COLOR: #ff0000">گوشی چهـــارسیمکارته طرح نوکیا 5800 </SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #008000"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">با صفحه لمسـی همــراه با قـــلم و تاچ بسیار قوی</SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #0000cd"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">به همراه رادیــــو ,بلوتــوث 2 و قابلیت اتصــال به اینتـــرنــت</SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><IMG style="WIDTH: 450px; HEIGHT: 350px" class=decoded alt=/upload/uc_1574.jpg src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1574.jpg"></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #006400"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">گوشی موبایل چهار سیم کارت همزمان فعال N5800i</SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN dir=rtl><FONT color=#ff0000><B><FONT size=3 face=Tahoma>دارای شارژر , هدفون, و کابل یوس ابی و بسته بندی شیک</FONT></B></FONT></SPAN></P> <DIV align=justify> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: #0000cd"><SPAN dir=rtl><B><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>شما میتوانید همزمان 4 سیم كارت در یك گوشی به صورت فعال داشته باشید</FONT></B>.</SPAN></SPAN></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN dir=rtl><B><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>این گوشی دارای کی برد تاچ به همر<FONT size=3>اه قلم</FONT> ، رادیو ، اینترنت ، دو دوربین عکاسی ، سازگاری با برنامه های جاوا ، صداهای بک گراند ، کتاب الکترونیکی ، با کیفیت بسیار بالا</FONT></B></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</DIV></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">قیمت این محصول در سراسر ایران فقط: <SPAN style="COLOR: #ff0000">169000 تومان</SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://iranshop.roozkala.net/cart/add/223/1"><IMG style="WIDTH: 300px; HEIGHT: 45px" alt="" src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1359.png"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><IMG style="WIDTH: 450px; HEIGHT: 350px" class=decoded alt=/upload/uc_1575.jpg src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1575.jpg"></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN dir=rtl><B><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>مخصوص مدیران ، بازاریان ، بازاریابان و یا هر شخصی که خطوط مختلف تلفن موبایل بهمراه دارند.</FONT></B></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="COLOR: #ff0000">مشخصات و امکانات عمومی :</SPAN></SPAN></STRONG><BR><BR><IMG class=decoded alt=/upload/uc_1497.png src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1497.png"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">کیفیت: عالی</SPAN></STRONG><BR><BR><IMG class=decoded alt=/upload/uc_1497.png src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1497.png"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">چهار سیم کارت همزمان فعال</SPAN></STRONG><BR><BR><IMG class=decoded alt=/upload/uc_1497.png src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1497.png"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">دارای دو دوربین</SPAN></STRONG><BR><BR><IMG class=decoded alt=/upload/uc_1497.png src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1497.png"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">دوربین1: 2 مگاپیکسل با وضوح عالی دارای فلش)</SPAN></STRONG><BR><BR><IMG class=decoded alt=/upload/uc_1497.png src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1497.png"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">دوربین 2:VGA</SPAN></STRONG><BR><BR><IMG class=decoded alt=/upload/uc_1497.png src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1497.png"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">صفحه رنگی 2.8 اینچ با کیفیتی عالی</SPAN></STRONG><BR><BR><IMG class=decoded alt=/upload/uc_1497.png src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1497.png"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">صفحه لمسی دارای قلم</SPAN></STRONG><BR><BR><IMG class=decoded alt=/upload/uc_1497.png src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1497.png"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">صدای فوق العاده با کیفیت</SPAN></STRONG><BR><BR><IMG class=decoded alt=/upload/uc_1497.png src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1497.png"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">مدیا پلیر با پخش فرمت های MP3 و MP4</SPAN></STRONG><BR><BR><IMG class=decoded alt=/upload/uc_1497.png src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1497.png"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">ساپورت رم میکرو تا 16 گیگا بایت</SPAN></STRONG><BR><BR><IMG class=decoded alt=/upload/uc_1497.png src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1497.png"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">دارای بلوتوس</SPAN></STRONG><BR><BR><IMG class=decoded alt=/upload/uc_1497.png src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1497.png"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">بازی</SPAN></STRONG><BR><BR><IMG class=decoded alt=/upload/uc_1497.png src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1497.png"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">چراغ قوه قوی</SPAN></STRONG><BR><BR><IMG class=decoded alt=/upload/uc_1497.png src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1497.png"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">رادیو</SPAN></STRONG><BR><BR><IMG class=decoded alt=/upload/uc_1497.png src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1497.png"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">کیف چرمی</SPAN></STRONG><BR><BR><IMG class=decoded alt=/upload/uc_1497.png src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1497.png"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">هدست عالی</SPAN></STRONG><BR><BR><IMG class=decoded alt=/upload/uc_1497.png src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1497.png"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">رنگ:مشکی</SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><IMG class=decoded alt=/upload/uc_1497.png src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1497.png"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">ساخت کشور چین Grade A</SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="COLOR: #ff0000">مشخصات باتری</SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR><IMG class=decoded alt=/upload/uc_1497.png src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1497.png"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">باتری : Standard battery, Li-Ion 1050 mAh (BL-5CT)</SPAN></STRONG><BR><IMG class=decoded alt=/upload/uc_1497.png src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1497.png"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">زمان مکالمه : 11 ساعت</SPAN></STRONG><BR><IMG class=decoded alt=/upload/uc_1497.png src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1497.png"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">زمان جانشین : 672 ساعت</SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">قیمت این محصول در سراسر ایران فقط: <SPAN style="COLOR: #ff0000">169000 تومان</SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://iranshop.roozkala.net/cart/add/223/1"><IMG style="WIDTH: 300px; HEIGHT: 45px" alt="" src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1359.png"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="WIDTH: 540px; HEIGHT: 360px" class=decoded alt=/upload/uc_1580.jpg src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1580.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="COLOR: #000080">مزیت گوشی های چند سیم کارته این است که گاهی لازم می شود چندین سیم کارت داشته باشیم مثلا سیم کارت های همراه اول و ایرانسل و… را همزمان استفاده کنیم&nbsp; و یا سیم کارت کاری با سیم کارت بیرون از محیط کار جاگانه باشد . بسیاری از گوشی های جدید دو سیم کارته به بازار آمده اما اکثر آنها همزمان نیستند یعنی تنها یک سیم کارت در آن واحد میتواند فعال باشد . اما این گوشی موبایل نوکیا&nbsp; دارای قابلیت چهار سیم کارت همزمان است یعنی در هر لحظه هر چهار سیم کارت فعال است و نیازی به فعال و غیر و فعال سازی سیم کارت ها نیست . در زیر مشخصات کامل این گوشی را مشاهده می فرمایید.</SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><IMG style="WIDTH: 575px; HEIGHT: 405px" class=decoded alt=/upload/uc_1581.jpg src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1581.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><SPAN style="COLOR: #ff0000">مشخصات کامل گوشی چهارسیم کارته طرخ نوکیا 5800</SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">تاریخ ارائه : ماه اکتبر سال ۲۰۰۸<BR>باند : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 2100 / 900<BR>ابعاد : ۱۵٫۵×۵۱٫۷×۱۱۱ میلیمتر<BR>وزن : ۱۰۰ گرم<BR>رنگ بندی : مشکی – قرمز – آبی<BR>فرم : ساده<BR>مشخصات صفحه نمایش<BR>نوع صفحه نمایش : TFT<BR>تعداد رنگ قابل نمایش : ۱۶ میلیون رنگ<BR>رزولوشن : ۶۴۰×۳۶۰ پیکسل<BR>سایز : ۳ اینچ<BR>صفحه لمسی : دارد<BR>قابلیت autorotate : دارد<BR>مشخصات صدای گوشی<BR>نوع زنگ : پلی فونیک ۶۴ کاناله<BR>قابلیت پخش موزیک : دارد<BR>قرار دادن mp3 بجای زنگ : دارد<BR>فرمت های قابل پخش صوتی : AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, AU, AWB, eAAC+, M4A, MIDI Tones (poly 64), Mobile XMF, MP3, MP4, RealAudi<BR>فرمت های قابل پخش تصویری : ۳GPP formats (H.263), Flash Video, H.264/AVC, MPEG-4, RealVideo 7,8,9/10, WMV 9<BR>مشخصات حافظه<BR>دفتر تلفن : نامحدود با قابلیت نمایش تصویر تماس گیرنده<BR>حافظه داخلی : ۸۱ مگابایت<BR>درگاه کارت حافظه : MicroSD (TransFlash)<BR>قابلیت ارتقاء : ۱۶ گیگابایت<BR>حافظه RAM : -<BR>مشخصات پردازنده<BR>پردازنده : ندارد<BR>سرعت پردازنده : ندارد<BR>دیتا و اینترنت<BR>پورت : Micro USB<BR>اینفرارد : ندارد<BR>بلوتوث : A2DP نسخه ۲ با<BR>GPRS : Class 32<BR>EDGE : Class 32<BR>HSCSD : دارد<BR>۳G : -<BR>شبکه بی سیم : ندارد<BR>WAP : دارد<BR>xHTML : دارد<BR>HTML : دارد<BR>ارسال پیام : SMS, MMS, Email, Instant Messaging<BR>مشخصات دوربین<BR>دوربین : ۲ مگاپیکسل<BR>رزولشن عکس : ۱۲۰۰×۱۶۰۰ پیکسل<BR><BR>بزرگنمایی دیجیتال : ۳ برابر<BR>فلاش : LED<BR>فیلم برداری : دارد<BR>کیفیت فیلم برداری : VGA<BR>دوربین دوم : دارد<BR>کاهش قرمزی چشم : ندارد<BR>Geo-Tagging : ندارد<BR>پانوراما : ندارد<BR>لرزشگیر دست : ندارد<BR>موارد دیگر : دارای ۴ سیم کارت همزمان فعال<BR>امکانات<BR>سیستم عامل : Symbian S60 5thطرح<BR>GPS : -<BR>رادیو : FM با RDS<BR>ضبط صدا : دارد<BR>شماره گیر صوتی : دارد<BR>فرمان صوتی : دارد<BR>منشی تلفن : ندارد<BR>خروجی هدفون : پورت ۳٫۵ میلیمتری<BR>آی فون : دارد<BR>DVB-H : ندارد<BR>push to talk : ندارد<BR>ویرایشگر آفیس : ندارد<BR>نمایش فایلهای آفیس : دارد<BR>نمایش پی دی اف : دارد<BR>Turn to mute : دارد<BR>Java : دارد<BR>Motion Sensor : دارد<BR>خروجی TV : دارد</SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><BR><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">موارد دیگر :<BR><BR>Nokia Maps 2.0 Touch</SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px">قیمت این محصول در سراسر ایران فقط: <SPAN style="COLOR: #ff0000">169000 تومان</SPAN></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://iranshop.roozkala.net/cart/add/223/1"><IMG style="WIDTH: 300px; HEIGHT: 45px" alt="" src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1359.png"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: 14px"><IMG style="WIDTH: 120px; HEIGHT: 240px" class=decoded alt=/upload/uc_1578.gif src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1578.gif">&nbsp;&nbsp; <IMG style="WIDTH: 120px; HEIGHT: 240px" class=decoded alt=/upload/uc_1578.gif src="http://iranshop.roozkala.net/upload/uc_1578.gif"></SPAN></STRONG></P></DIV> <DIV class=data> <P class=info>در بسته بندی شکیل به همراه هدفون شارژر و قلم تاچ</P><O><SPAN>قیمت : </SPAN>1,690,000 ریال</O></DIV> text/html 2011-07-05T02:42:27+01:00 alimara2008.mihanblog.com محسن لطفی دانلود وردپرس ۳٫۲ با لینک مستقیم http://alimara2008.mihanblog.com/post/95 <p style="text-align: justify;">حتما تا به حال اسم وردپرس رو شنیدید، این سیستم مدیریت محتوا (cms) یکی از قویترین و پرطرفدارترین سیستم های مدیریت محتوای متن بازیست که تا کنون عرضه شده است.</p> <p style="text-align: justify;">همانطور که مدیران وردپرس قبل از این از انتشار نسخه جدید و متفاوت ۳٫۲ خبر داده بودند هم اکنون این نسخه از طریق سایت اختصاصی وردپرس قابل دریافت است.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://myparsi.com"><img class="aligncenter size-full wp-image-4891" title="پارسی من | وردپرس 3.2" src="http://myparsi.com/wp-content/uploads/2011/07/wordpress.jpg" alt="وردپرس" width="199" height="214" /></a></p> <p style="text-align: justify;"><strong>قابلیت های کلیدی و جدید نسخه ۳٫۲:</strong></p> <p style="text-align: justify;">- تغییر در طراحی بخش مدیریت</p> <p style="text-align: justify;">- تغییر پوسته پیش فرض وردپرس</p> <p style="text-align: justify;">- ویرایشگر تمام صفحه</p> <p style="text-align: justify;">- توسعه نوار مدیریت</p> <p style="text-align: justify;">- پیشرفت در سازگاری با مرورگرهایی مانند IE6</p> <p style="text-align: justify;">- بهبود سرعت وردپرس</p> <p style="text-align: justify;">- و تغییرات بسیار دیگر</p> <p style="text-align: justify;"><span id="more-4890"></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong>پیش نیاز های نسخه ۳٫۲:</strong></p> <p style="text-align: justify;">- PHP 5.2.4 و یا بالاتر (درنسخه های قبل PHP 4.3 و بالاتر نیاز بود)</p> <p style="text-align: justify;">- MySQL 5.0.15 و یا بالاتر (در نسخه های قبل MySQL 4.1.2 و یا بالاتر نیاز بود)</p> <p style="text-align: justify;">توصیه می شود قبل از نصب یا ارتقا به نسخه جدید هاست خود را از نظر دارا بودن این پیش نیاز ها بررسی نمائید</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>می ‌توانید نگارش جدید وردپرس را از طریق لینک های زیر دریافت٬ یا به‌صورت خودکار از بخش مدیریت سایت خود٬ به‌روز نمایید.</p> <p>نکته آخر: درصورتی که در حال حاضر از وردپرس استفاده می نمائید، توصیه می شود قبل از ارتقا به نسخه ۳٫۲ از پایگاه داده و پرونده‌های خود پشتیبان بگیرید.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><strong><a href="http://wordpress.org/wordpress-3.2.zip" >دانلود وردپرس ۳٫۲ نسخه انگلیسی</a></strong></p> <p style="text-align: center;">نسخه فارسی بزودی اضافه خواهد شد</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <br><br>منبع:<br>http://tejarat.aksmod.com text/html 2011-07-04T21:11:12+01:00 alimara2008.mihanblog.com محسن لطفی ممنوعیت ورود زنان به قهوه خانه ها از ۲۰ تیر http://alimara2008.mihanblog.com/post/89 <p style="text-align: center;"><a href="http://myparsi.com"><img class="aligncenter size-full wp-image-4915" title="پارسی من | ممنوعیت ورود زنان به قهوه خانه از 20 تیر" src="http://myparsi.com/wp-content/uploads/2011/07/news1309783330.jpg" alt="ممنوعیت ورود زنان به قهوه خانه از 20 تیر" width="351" height="250" /></a></p> <p style="text-align: justify;"><strong>سردار حسین ساجدی‌نیا اظهار داشت: در پی درخواست شهروندان و گلایه خانواده‌ها با هماهنگی مراجع قضایی از ۲۰ تیرماه ورود بانوان به چایخانه‌ها که در آنها قلیان عرضه می‌شود ممنوع است.</strong></p> <p style="text-align: justify;">رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: ورود زنان به چایخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها از ۲۰ تیرماه ممنوع است و با متخلفان برابر قانون برخورد می‌شود.</p> <p style="text-align: justify;"><span id="more-4914"></span></p> <p style="text-align: justify;">سردار حسین ساجدی‌نیا ظهر روز دوشنبه در حاشیه دیدار مردمی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی در خواست شهروندان و گلایه خانواده‌ها با هماهنگی مراجع قضایی از ۲۰ تیرماه در راستای طرح برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی ورود بانوان به چایخانه‌ها که در آنها قلیان عرضه می‌شود برابر ماده ۲۷ قانون صنفی ممنوع است.</p> <p>وی ادامه داد: این طرح هم اکنون شامل سفرخانه‌های سنتی نمی‌شود اما نظارت ویژه‌ای بر سفره‌خانه‌ها اعمال خواهد شد.</p> <p>رئیس پلیس تهران تاکید کرد: ۴۰ درصد چایخانه‌های شمال تهران که با عنوان دیزی سرا فعالیت می‌کنند شامل طرح ممنوعیت می‌شوند.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <br><br>منبع:<br>http://tejarat.aksmod.com text/html 2011-07-04T20:32:18+01:00 alimara2008.mihanblog.com محسن لطفی مدیریت ذهن و آرامش در دوران پیش از ازدواج http://alimara2008.mihanblog.com/post/90 <p style="text-align: center;"><a href="http://myparsi.com"><img class="aligncenter size-full wp-image-4912" title="پارسی من | مدیریت ذهن و آرامش در دوران پیش از ازدواج" src="http://myparsi.com/wp-content/uploads/2011/07/8fnmib8.jpg" alt="مدیریت ذهن و آرامش در دوران پیش از ازدواج" width="300" height="289" /></a></p> <p style="text-align: justify;">هیچ می‌دانید اگر شما پیش از ازدواج‌تان استرس داشته باشید چه کسی بیشترین ضرر را خواهد کرد؟ ممکن است هم از لحاظ مالی و هم عاطفی مشکلاتی برایتان بوجود بیاید. پس باید بر خودتان مسلط باشید و لازم است از همین الان تمرین را شروع کنید. ما به شما راههایی پیشنهاد می‌کنیم که تنها با عمل به این سه گزینه، بتوانید این مرحله را به خوبی پشت سر بگذارید.</p> <p style="text-align: justify;"> یک اتاق ساکت و آرام را انتخاب کنید؛ روی کف زمین دراز کشیده و چشمان‌تان را ببندید. یک نفس عمیق بکشید. این نفس عمیق را از بینی‌تان شروع کرده و به شکم‌تان منتقل کنید. تصور کنید که تمام بدن‌تان را آرامشی عمیق فرا گرفته و با هر بازدم عمیقی که انجام می دهید استرس را از بدن‌تان بیرون می‌کنید.ذهن‌تان را کاملا آرام کنید، همه مسائل را از آن بیرون کنید و به هوایی که به بدن‌تان وارد و خارج می‌شود فکر کنید و فقط روی دم و بازدم‌تان تمرکز کنید. این کار را تا زمانی انجام دهید که احساس آرامش و راحتی شما را در بر گیرد.</p> <p style="text-align: justify;"><span id="more-4911"></span></p> <p style="text-align: justify;">ممکن است بعضی اوقات احساس کنید بدن‌تان دچار کوفتگی شده است. یا ممکن است احساس خستگی شدید یا سردرد داشته باشید. همه اینها نشان دهنده این است که استرس را وارد بدن‌تان کرده اید.</p> <p style="text-align: justify;">پس باید زمانی را به این اختصاص دهید که دراز کشیده و بدن‌تان را منبسط کرده و نفس عمیق بکشید. یوگا حرکات کششی و آرامش دهنده خوبی دارد و باعث آرام شدن ذهن شما می‌شود. یک حرکت ساده یوگا را به شما معرفی می‌کنم: &#8221; حالت جنینی&#8221;، روی پاهایتان بنشینید و در حالت خمیده متمایل به جلو قرار بگیرید.سعی کنید که شکم‌تان را منبسط کنید، و تا جاییکه ممکن است سرتان را به سمت شکم خم کنید. بازوهایتان را کنارتان قرار دهید و چشمان‌تان را ببندید و یک نفس عمیق بکشید.</p> <p style="text-align: justify;">زمانیکه استرس‌تان از بین رفت مراقب رژیم غذایی‌تان باشید، باید از خوردن کافئین، شکلات و نوشیدنی‌های الکی اجتناب کنید . درست است که اینها مواد غذایی خوشمزه و وسوسه کننده ای به نظر می‌رسند، اما میزان استرس بدن را افزایش می‌دهند. فراوان آب بنوشید و سعی کنید که در رژیم غذایی‌تان بیشتر از سبزیجات استفاده کنید تا بدن‌تان را از آلودگی‌ها و سم پاک کند.</p> <p style="text-align: justify;">گاهی اوقات در میان روز فرصتی به خودتان بدهید تا کمی در میان طبیعت و یا مکان‌های هنری گردش کنید. از فکر کردن درمورد هر چیزی که به مراسم ازدواج‌تان می‌شود خودداری کنید، و به جای آن به اطراف‌تان توجه کرده و به این فکر کنید که این مکان‌های زیبا در شما احساس آرامش ایجاد می‌کنند. بعد از انجام این کارها می‌بینید که چقدر اوضاع بهتر شده است.</p> <br><br>منبع:<br>http://tejarat.aksmod.com text/html 2011-07-04T20:15:27+01:00 alimara2008.mihanblog.com محسن لطفی نمایش PMهای یاهو مسنجر در تسک بار http://alimara2008.mihanblog.com/post/91 <p style="text-align: center;"><a href="http://myparsi.com"><img class="aligncenter size-full wp-image-4906" title="پارسی من | نمایش PMها در تسک بار" src="http://myparsi.com/wp-content/uploads/2011/07/Yahoo-Messenger.png" alt="" width="274" height="273" /></a></p> <p style="text-align: justify;">باز هم یک ترفند حرفه ای یاهو مسنجر از <a href="http://myparsi.com">پورتال پارسی من</a></p> <p style="text-align: justify;">اگر از کاربران همیشگی مسنجر محبوب، یاهو مسنجر باشید، حتمأ به این موضوع پی بردید که نمایش PM ها گاهی چه آزاردهنده میشود؟</p> <p style="text-align: justify;">به ویژه وقتی مشغول کاری هستید و با ارسال PM از جانب دوستانتان پنجره PM به طور مزاحمی ظاهر میشود.</p> <p style="text-align: justify;">به خصوص وقتی شخصی در کنار شما حضور دارد این موضوع آزاردهنده تر نیز میشود.</p> <p style="text-align: justify;">پس علاوه بر این موضوع برای تنوع هم که شده خوب است با استفاده از این ترفند نوع نمایش پنجره PM به هنگامی که دوستانتان به شما پیام میدهند را عوض کنید.</p> <p style="text-align: justify;">مطمئن باشید از این تغییر رویه پشیمان نخواهید شد. لازم به ذکر است این نوع نمایش در مسنجر Windows Live Messenger به طور پیش فرض فعال است.</p> <p><span id="more-4905"></span></p> <p><strong>بدین منظور:</strong></p> <p>نرم افزار Yahoo Messenger را اجرا کنید.</p> <p style="text-align: justify;">از منوی Messenger به Preferences بروید.</p> <p style="text-align: justify;">در لیست Category گزینه Messages را انتخاب کنید.</p> <p style="text-align: justify;">اکنون تنظیمات مربوط به این قسمت را در بخش دیگر پنجره مشاهده میکنید.</p> <p style="text-align: justify;">حال تیک گزینه Minimize the message window to the taskbar را از قسمت When I recive a new message بزنید.</p> <p style="text-align: justify;">در زیر مجموعه آن تیک گزینه Show messages at the bottom right of screen را نیز بزنید.</p> <p style="text-align: justify;">دکمه OK را بزنید تا تنظیمات ذخیره شود.</p> <p style="text-align: justify;">اکنون منتظر بمانید تا دوستی به شما PM دهد، سپس خواهید دید پیام او در پنجره کوچکی ابتدا نمایش داده میشود و خودتان میتوانید با باز کردن پنجره PM در Taskbar، پیام او را بخوانید.</p> <p style="text-align: justify;">دقت کنید اگر گزینه Show messages at the bottom right of screen را نزنید، این پنجره کوچک هم دیگر نمایش داده نمیشود.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">پیشنهاد می کنیم ترفند &#8220;<a href="http://myparsi.com/learning/%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D8%AF%DB%8C-yahoo-messenger-multi-login.html" >باز کردن چند آیدی بدون نرم افزار و توسط خود یاهو مسنجر</a>&#8221; را نیز مطالعه فرمائید</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <br><br>منبع:<br>http://tejarat.aksmod.com text/html 2011-07-04T19:42:03+01:00 alimara2008.mihanblog.com محسن لطفی مرغ یا تخم مرغ؟ کدام یک اول بوجود آمد http://alimara2008.mihanblog.com/post/92 <p style="text-align: justify;">شاید شما هم تاکنون به این سوال خنده دار اما جالب فکر کرده اید که ابتدا مرغ به وجود آمده تا تخم مرغ&#8230;؟</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://myparsi.com"><img class="aligncenter size-full wp-image-4902" title="پارسی من | اول مرغ یا تخم مرغ؟!" src="http://myparsi.com/wp-content/uploads/2011/07/L130970474992.jpg" alt="پارسی من | اول مرغ یا تخم مرغ؟!" width="300" height="180" /></a></p> <p style="text-align: justify;">ظاهرا این نکته ذهن دانشمندان را هم به خود مشغول کرده و آنها را بر آن داشته تا بتوانند با دلایل علمی‌و منطقی جواب سوال را پیدا کنند!</p> <p style="text-align: justify;">آقای دکتر کوین فریمن از دانشگاه Sheffield به عنوان سخنگوی تیم تحقیقاتی که اعضای آن شامل محققین دانشگاه های Sheffiled و Warwick می‌باشد، در بیان این نکته می‌گوید:</p> <p style="text-align: justify;"><span id="more-4901"></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">زمانیکه مشغول بررسی مراحل تشکیل پوسته تخم مرغ با استفاده از یک ابر رایانه به نام HECToR بودیم، دریافتیم که یک پروتئین به نام ovocledidin-17 در مرحله تشکیل پوسته تخم مرغ نقش حیاتی دارد.</p> <p style="text-align: justify;">این پروتئین سرعت تشکیل پوسته تخم مرغ را بالا می‌برد و در زمان اتمام واکنش های پیدایش، خود بدون تغییر باقی می‌ماند. تشکیل پوسته تخم مرغ بدون وجود این پروتئین غیر ممکن می‌باشد.</p> <p style="text-align: justify;">خب حالا فکر می‌کنید که این پروتئین در کجا یافت می‌شود؟ بله در بدن مرغ ها! پس از این یافته گروه تحقیقاتی به این نتیجه رسیدند که مرغ قبل از تخم مرغ به وجود آمده است.</p> <p style="text-align: justify;">این دستاورد علمی‌ذهن عده زیادی را از این مشغله دایمی‌که ابتدا مرغ به وجود آمده و یا تخم مرغ آزاد کرده است و شاید حالا با فراغت خاطر بیشتری بتوانند نیمرو بخورند. البته ما هم مانند شما می‌دانیم که چنین سوالی از اساس صحیح نیست. اما به هر حال علم برای این سوال هم جواب پیدا کرده است….</p> <br><br>منبع:<br>http://tejarat.aksmod.com text/html 2011-07-04T19:06:09+01:00 alimara2008.mihanblog.com محسن لطفی فال و طالع بینی روز چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۰ http://alimara2008.mihanblog.com/post/93 <p style="text-align: center;"><a href="http://myparsi.com/omen/%D9%81%D8%A7%D9%84-15-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-90.html"><img class="aligncenter" title="پارسی من | فال روزانه" src="http://myparsi.com/wp-content/uploads/2011/05/fal.jpg" alt="فال روزانه" width="452" height="305" /></a></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;"><strong>فال و طالع بینی روز چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۰ در ادامه مطلب…</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span id="more-4897"></span><strong><span style="color: #ff00ff;">فروردین</span>:</strong> با وجود اینکه ممکن است وقتی پیشرفت کارها امروز کاهش می‌یابد دیگران اعتنایی به آن نداشته باشند اما ناامیدی و عصبانیتی که شما بروز می‌دهید باعث ایجاد مشکلات دیگری می‌شود. با کمی‌تجزیه و تحلیل می‌توانید بفهمید که موانعی که امروز با آن روبرو می‌شوید تصادفی نیست. شما محدودیت‌هایی برای خود قائل شده‌اید که از ترس‌ها و یا خاطرات قدیمی‌تان سرچشمه می‌گیرد و اکنون ناگهان خود را آشکار می‌کنند. به زور چیزی را جلو نبرید؛ حتی اگر بتوانید گذشته را فراموش کنید بازمدتی زمان لازم است تا بتوانید همه چیز را درست کنید.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff00ff;">اردیبهشت</span>:</strong> خیلی سخت است که امروز بخواهید توضیح دهید چه منظوری دارید به خاطر اینکه افکار شما در اطراف سرگردان است و شما نمی‌توانید آنها را تحت فرمان خود داشته باشید. ممکن است سعی کنید که یک ایده ساده را در محل کارتان اجرا کنید تنها برای اینکه به دیگران نشان دهید که آنقدرها که به نظر می‌رسد ایده‌های شما ساده و آسان نیست. نیازی نیست که افکار خود را محدود کنید؛ فقط  بر جریانات ذهنی خود مسلط شوید و با آنها گردش کنید مانند یک عقاب که بر فراز یک کوه آتشنشان اوج می‌گیرد و بعد  از اینکه به زمین بازگشتید به دیگران راجع به این سفر درونی توضیح دهید.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff00ff;">خرداد</span>:</strong> به جای اینکه بین ایده‌های جدید و مختلف در ذهن تان مدام گردش کنید روی طرحی که در روزهای گذشته آغاز کرده بودید کار کنید و آن را به جایی برسانید. اگر اکنون در میان افکارتان غرق شدید نگران نشوید به خاطر اینکه سیاره حاکم شما عطارد بوسیله پلوتون تیره و کدر سایه دار و مبهم شده است و تمرکز کردن را برای شما مشکل کرده است. با وجود اینکه رویاهای شما بسیار دور به نظر می‌رسند اما آنها بیشتر از آنکه فکرش را بکنید به شما نزدیک هستند. زمان خود را از دست ندهید؛ به این ترتیب زودتر از آنچه فکرش را بکنید به اهداف تان می‌رسید!</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff00ff;">تیر</span>:</strong> بازگشت ماه به نشان تان می‌تواند شما را تشویق کند که کاری را به شیوه خودتان انجام دهید یا حداقل درباره آن به طور جدی فکر کنید. اگر ازجوامع اجتماعی نیز عقب نشینی می‌کنید به این معنی نیست که بیش از حد منزوی هستید. حتی اگر سرانجام ندانید که در زندگی تان چقدر کار مفید انجام داده اید با کسانی معاشرت کنید بیشترین لذت را با مصاحبت آنها می‌برید.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff00ff;">مرداد</span>:</strong> اتصال امروز خورشید آفریننده با پلوتون تیره و تار می‌تواند تیرگی‌ها و دلتنگی‌های زندگی شما را از بین ببرد و افکار شما را به رنگین کمانی از فرصت‌ها و تجربه‌ها تبدیل کند. اما شما نیاز خواهید داشت که آگاهانه تصمیم بگیرید تا در روشنی گام بردارید نه اینکه در دنیای رویاهای و پس زمینه ذهن تان پنهان شوید. قدم زدن در نیمه نورانی خیابان می‌تواند عمیق ترین ترس‌ها و دلهره‌های شما را به عشقی التیام بخش تبدیل کند.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff00ff;">شهریور</span>:</strong> ممکن است امروز مجبور شوید که از نیازهای خود چشم بپوشید تا بتوانید روشن و واضح بیندیشید برای اینکه اتصال روحی عطارد با نپتون مبهم و نامعلوم غباری نفوذ ناپذیر بر روی دنیای شما بوجود می‌آورد. ادراکات هوشیارانه شما امروز نفوذ کمتری دارد و تجزیه و تحلیل بحرانی به نظر می‌رسد خارج از موضوع باشد. برخلایف نظر شما نیازی به درگیری نیست. اگر اطلاعاتی ندارید که به درک و شناخت از آینده به شما کمک کند اجازه دهید تا احساسات تان شما را راهنمایی کنند.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff00ff;">مهر</span>:</strong> امروز موضوع درباره چیزی نیست که می‌گویید بلکه درباره چیزی است که نمی‌گویید. روابطی متقابلی که در خانه یا محل کار دارید ممکن است بوسیله احساسات بیان نشده شما تحت تاثیر قرار گیرد. اگر هر کس از نظر احساسی شفاف و واضح بود زندگی خیلی راحت تر می‌شد اما اکنون نگهداری اسرار فقط می‌تواند به فشار روحی و استرس شما بیفزاید. ممکن است احساس کنید که هیچ راه حلی وجود ندارد اما خشنودی و رضایت شما بیشتر از اینکه غیر قابل دسترس باشد به تاخیر افتاده است.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff00ff;">آبان</span>:</strong> ممکن است امروز در میان احساسات تان شناور باشید و هیچ راه حل آسانی نیز نباشد که بتوانید براحتی با احساسات خود ارتباط برقرار کنید. این به معنی آن نیست که شما سوای دیگران هستید بلکه تنها زبانی است که به نظر می‌رسد قادر به بیان نکات حساس و ضروری نیست. ممکن است بهتر باشد که به جای اینکه سعی کنید تا خود را به زور جزییات بیان کنید آهنگی بنوازید که احساسات تان را بیان کند. برای از بین بردن این فشار روحی می‌توانید شعری از دنیای روحی و درونی خود بگویید که بتوانید در قالب آن احساسات خود را بیان کنید.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff00ff;">آذر</span>:</strong> ممکن است امروز بشدت نیاز به راهی داشته باشید که از این مرحله بی قرار کننده زندگی فرار کنید. خوشبختانه سحر و جادو در فضا معلق است و شما قادر خواهید بود که این سحر و جادو را پراکنده کنید تا برای لحظاتی در فضایی دور از واقعیت به رویاهای دور و درازی که دارید فکر کنید. تا زمانیکه شما یک قشر بیرونی و محافظ برای ظاهر خودتان ایجاد کرده‌اید هیچ کس نمی‌تواند مزاحم شما شود و شما را از سفرذهنی در مکان های دوردست بیرون بیاورد.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff00ff;">دی</span>:</strong> زمانیکه احساس می‌کنید چسبیدن به واقعیت باعث می‌شود شما به اشتباه بیفتید احساس ناخوشایندی را تجربه می‌کنید. ممکن است وسوسه کننده باشد که یک کنترل ضروری بر دنیای بیرونی خود داشته باشید و در عین حال برنامه‌های ذهنی خود را رها می‌کنید. ممکن است راحت نباشد اما شما باید یاد بگیرید که همیشه نیاز ندارید که نمایش اجرا کنید. غلبه کردن بر ترس از شکست می‌تواند به شما کمک کند که به دیگران اجازه دهید تا در موفقیت‌های اخیر با شما سهیم باشند.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff00ff;">بهمن</span>:</strong> شدت یافتن احساسات تان می‌تواند امروز گیج کننده باشد اما شما احتمالا قادر نخواهید بود که از این مرحله جلوگیری کنید؛ به جای اینکه فقط  ذهن و افکارتان را پریشان و احساسات تان را سرکوب کنید می‌توانید با کار کردن احساسات تان را تحت کنترل خود درآورید. خوشبختانه هنوز قدرت ذهنی و فکری دارید تا آنچه در ذهن دارید را انجام دهید. فقط فراموش نکنید که به ندای قلب تان گوش فرا دهید!</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff00ff;">اسفند</span>:</strong> سیاره حاکم شما نپتون اکنون در دوازدهمین خانه از &#8220;معنویت&#8221; شما به عطارد منطقی پیوسته است. و تقریبا برای شما ممکن است که  یک مقاله علمی یا یک کتاب راهنما یا شاید هم یک کتاب تخصصی بنویسید اما راحت نیست که یک داستان  یا آهنگ بگویید یا یک شعر بنویسید. مجبور کردن خود تا نقشی یک دانشمند فلسفی یا یک تاجر حسابدار را  بازی کنید ممکن است در زمان‌های دیگر خوشایند باشد اما حالا شما باید فقط اجازه دهید تا رویاهایتان آزادانه گردش کنند.</p> <br><br>منبع:<br>http://tejarat.aksmod.com text/html 2011-07-04T19:01:12+01:00 alimara2008.mihanblog.com محسن لطفی آپدیت NOD32 روز چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۰ http://alimara2008.mihanblog.com/post/94 <p style="text-align: center;"><a href="http://myparsi.com/software/nod32-update-15-4-90.html"><img class="aligncenter" title="پارسی من | آپدیت NOD32 چهارشنبه 15 تیر ۱۳۹۰" src="http://myparsi.com/wp-content/uploads/2011/05/myparsi-nod32.jpg" alt="پارسی من | آپدیت روزانه NOD32" width="450" height="366" /></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>یوزرنیم و پسورد های روز چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۰ در ادامه مطلب…</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span id="more-4895"></span></p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-49016347<br /> Password:kx5fjh478k</p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-49017130<br /> Password:rnh7ctcdx6</p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-49017145<br /> Password:ced8a37d3x</p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-49017148<br /> Password:vama5nhbs7</p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-49017150<br /> Password:5xk6vht2t3</p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-49011819<br /> Password:nam28vtadp</p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-49016265<br /> Password:fhcaac6ea7</p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-49016273<br /> Password:rvrare4vtk</p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-49017167<br /> Password:4upctfp7m8</p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-49017168<br /> Password:vdf4ph2nxn</p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-49016319<br /> Password:em63d3xddb</p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-49016326<br /> Password:uhtb24kdma</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <br><br>منبع:<br>http://tejarat.aksmod.com text/html 2011-07-03T20:30:27+01:00 alimara2008.mihanblog.com محسن لطفی فال و طالع بینی روز سه شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۰ http://alimara2008.mihanblog.com/post/96 <p style="text-align: center;"><a href="http://myparsi.com/omen/%D9%81%D8%A7%D9%84-14-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-90.html"><img class="aligncenter" title="پارسی من | فال روزانه" src="http://myparsi.com/wp-content/uploads/2011/05/fal.jpg" alt="فال روزانه" width="452" height="305" /></a></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;"><strong>فال و طالع بینی روز سه شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۰ در ادامه مطلب…</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span id="more-4887"></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong>فروردین:</strong> امروز اگر کسی بتواند شخص دیگری را خراب کرده و به منجلاب بکشاند، آن شخص شما خواهید بود!! اما شما از کسی پول قرض نگیرید، چرا که برای چیزهایی که تا بحال دریافت کرده‌اید باید سخت تلاش کنید. در برابر گرفتن هر نوع کمک و حمایت مالی مقاومت کنید. با پول قرض کردن حتی اگر الان کارتان راراحت کنید، ولی بعدها باید بسیار تلاش کنید تا اوضاع به حالت اول برگردد.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>اردیبهشت:</strong> امروز سیاره بختتان یعنی ونوس، شما را در حالیکه به وسیله قدرت یک عشق عالی فریفته شده و یا حتی آزار دیده‌اید، می‌تواند دوباره با عشقتان پیوند دهد. ولی متاسفانه شما قادر نیستید رویاهایتان را به واقعیت تبدیل کنید، چرا که تمام این رویاها زاییده ذهن خیالپرداز بیش از اندازه فعالتان هستند. امروز اصلا نگران ابراز عشق نباشید؛ الان فقط از خوشبختی‌ها ناپیدای زندگی تان لذت ببرید!</p> <p style="text-align: justify;"><strong>خرداد:</strong> سیاره بخت شما، یعنی عطارد، امروز تبدیل به یکی از سیاره‌های مرموز شده است و شما را با جهان‌های موازی و هم ردیف مرتبط می‌کند. امروز در مورد بیگانه‌ها و یا راهنماهایی که شما را به هیجان می‌آورند صحبت نکنید؛ فقط باید بفهمید که چه کسانی حاضرند برای ملحق شدن و کمک کردن به شما همراه شوند. به یاد داشته باشید که اگر برای یادگرفتن علم و دانش بیش از اندازه تلاش کنید، تجزیه و تحلیل کردن تان می‌تواند ذهن شما را به روی ابعاد درونی و معنوی جهان ببندد. شما الان نباید هیچ کار خاصی انجام دهید، فقط باید اعتراف کنید که امکان وقوع بعضی از چیزها را واقعا نمی‌فهمید!</p> <p style="text-align: justify;"><strong>تیر:</strong> شما امروز به خاطر اینکه بتوانید خودتان را برای فردا که ماه به نشانه تان باز می‌گردد آماده کنید، باید کارهای خیلی زیادی انجام دهید. اگرچه کار شما به راحتی روی غلطک می‌افتد، اما شاید در طول کار با موانع متعددی نیز روبرو شوید. با چیزهایی که جلوی راهتان را گرفته‌اند نجنگید؛ در عوض نگاه کنید و ببینید که نشانه‌ها بهتان چه می‌گویند! اگر شما از این نشانه‌ها درس بگیرید، بهتان اجازه داده می‌شود که به مرحله بعدی پا بگذارید!</p> <p style="text-align: justify;"><strong>مرداد:</strong> امروز شما با اطمینان و اعتماد به نفس بیشتری با مردم برخورد می‌کنید. باوجود اینکه شما به خاطر ظاهر سرسختانه خود برجسته و مورد توجه شده‌اید، وقتی که حقایق واقعی بهتان گفته می‌شود، آماده اید که فکر خود را تغییر دهید. اما خوش بینی شما می‌تواند مانع و عامل باز دارنده ای برای افراد دیگر باشد و آنها از سهیم کردن شما در افکارشان پشیمان شوند. پس آگاهانه راه خود را هموار کنید تا بتوانید جایی برای ایجاد گفتگوهای واقعی و اگاهانه ایجاد کنید.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>شهریور:</strong> امروز حتی بهترین برنامه‌ها هم ممکن است به سرانجام نرسند، با نگران شدن به خاطر اتفاقات روی داده انرژی تان را تلف نکنید. درعوض روی چیزی که الان دارید تمرکز کنید. شما ایده‌ای در سر داشتید که به روشی که شما در نظر داشتید عمل نکرده و ممکن است خطرات و ریسک‌هایی برای آن وجود داشته باشد. بزرگترین قدرت و توانایی شما انعطاف پذیری تان است، در حالیکه به رویدادهای اخیر واکنش نشان می‌دهید، شما حتی راه‌های بهتری را برای رسیدن به اهدافتان پیدا خواهید کرد.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>مهر:</strong> امروز شاید تعداد رابطه‌های شما بیشتر شود، چرا که ونوس یعنی سیاره فرمانروای شما پیام‌هایتان را از میان سیاره و عوامل بیگانه و خارجی می‌گذراند. اما باوجود ونوس دوست داشتنی در هفتمین خانه تان یعنی خانه دوست و شریک و عطارد در هفتمین خانه تان یعنی خانه -ابراز وجود کردن- صحبت‌های عاشقانه و رمانتیک شما می‌تواند با یک فرد خاص به طور عمیقی ارتباط برقرار کند. نگران این نباشید که افراد دیگر چه فکر می‌کنند، انچه در قلبتان دارید و فکر می‌کنید درست است را ابراز کنید، دیگران هم مطمئنا متوجه خواهند شد.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>آبان:</strong> شما در عالم خیال دوست دارید با وجود تمام محدودیت‌ها و موانعی که جلوی راهتان قرار گرفته هم کارتان را خوب انجام دهید. شما می‌دانید که عمل کردن به قوانین کار خیلی خوبی است، اما کنترل کردن آن از دست شما خارج شده است. شاید احساس می‌کنید که دست و پای شما را بسته‌اند و می‌خواهید محدودیت‌هایتان را از بین ببرید. اما امروز سعی نکنید زیاد کار کنید، وگرنه موقعیتی را خراب خواهید کرد که در واقع آنقدرها هم که شما فکر می‌کردید بد نبوده است.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>آذر:</strong> شما امروز در حالیکه از یک کار به سراغ کار بعدی می‌روید بدون اینکه لزومی در این ببینید که کاری را که شروع کرده‌اید تمام کنید، کمی‌احساس آشفتگی و پریشانی می‌کنید. اکنون شما دوست دارید هرکاری که شروع کردید را تا آخر ادامه دهید، اما خیلی راحت حواستان پرت می‌شود! توجه کردن به رویاهایتان هم اکنون مثمرثمرتر از تلاش برای ثابت کردن سازندگی تان است.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>دی:</strong> امروز بهرام عصبانی در امتداد و هم ترازی عجیبی قرار گرفته است و شما می‌توانید تضادها و تناقض‌های سیاره بخت خود را حس کنید. معمولا با وجود بهرام ادعا کردن و مدعی بودن کار سختی است، اما امروز این سیاره ۱۸۰ درجه چرخیده است! درحالیکه نشانه شما را در مورد توانایی‌هایتان برای حل کردن مشکلات اخیر به شک انداخته‌اند، شما هنوز مطمئن نیستید که چگونه می‌توانید آنها را تفسیر کنید. استراحت کردن تضمین می‌کند که به کمال رسیدن برای شما از هر فعالیت خاص دیگری مهم تر است. هرچیزیکه حس کردید را بیان کنید و مطمئن باشید که اشنتباه نخواهید کرد.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>بهمن:</strong> شاید فرصت این را داشته باشید که با روشی متفاوت نظر خود را ابراز کنید، اما وقتی این کار را شروع کنید خودتان می‌فهمید که از آنچه پیش بینی می‌کردید پیچیده تر است. باهمه این احوال الان زمان عقب نشینی کردن نیست. شما شاید الان نتوانید فوری تاثیر کارهایی که کرده‌اید را ببینید، اما هرچه جلوتر بروید احساستان فرق خواهد کرد. انقدر اتفاقاتی که افتاده را تجزیه و تحلیل نکنید؛ برای اینکه واقعا لزومی‌ندارد همه جزئیات را بدانید!!</p> <p style="text-align: justify;"><strong>اسفند:</strong> شما امروز کارهای خیلی زیادی پیش رو دارید و در عین حال لبخند لحظه‌ای از روی لبان‌تان محو نمی‌شود، اما افراد دیگر شاید زیاد بهتان توجه نکنند! حتی اگر آنها از شما جواب سرراست و مستقیم بخواهند، شما با نرمی و انعطاف پذیری از این تحقیق و کنکاش عقلی آنها سرباز می‌زنید. اما باید کمی بیشتر حواستان را جمع کنید، برای اینکه امکان دارد بعضی افراد چنان شاخک‌های حساسی داشته باشند! که حتی بدون اینکه بفهمید به فایل آدرسها و یا باکس میلتان دسترسی پیدا کنند!! اگر واقعا نمی‌خواهید که کسی به زندگی خصوصی تان سرک بکشد پس حفظ کردن حریم‌ها ایده عاقلانه‌ای است.</p> <br><br>منبع:<br>http://tejarat.aksmod.com text/html 2011-07-03T20:00:47+01:00 alimara2008.mihanblog.com محسن لطفی آپدیت NOD32 روز سه شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۰ http://alimara2008.mihanblog.com/post/97 <p style="text-align: center;"><a href="http://myparsi.com/software/nod32-update-14-4-90.html"><img class="aligncenter" title="پارسی من | آپدیت روزانه NOD32" src="http://myparsi.com/wp-content/uploads/2011/05/myparsi-nod32.jpg" alt="آپدیت NOD32 سه شنبه 14 تیر ۱۳۹۰" width="450" height="366" /></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>یوزرنیم و پسورد های روز سه شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۰ در ادامه مطلب…</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span id="more-4884"></span><br /> </strong></p> <p style="text-align: left;"><strong><br /> </strong></p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-49011819<br /> Password:nam28vtadp</p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-49016265<br /> Password:fhcaac6ea7</p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-49016273<br /> Password:rvrare4vtk</p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-49016319<br /> Password:em63d3xddb</p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-49016326<br /> Password:uhtb24kdma</p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-49016347<br /> Password:kx5fjh478k</p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-49017130<br /> Password:rnh7ctcdx6</p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-49017145<br /> Password:ced8a37d3x</p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-49017148<br /> Password:vama5nhbs7</p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-49017150<br /> Password:5xk6vht2t3</p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-49017167<br /> Password:4upctfp7m8</p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-49017168<br /> Password:vdf4ph2nxn</p> <br><br>منبع:<br>http://tejarat.aksmod.com text/html 2011-07-02T20:24:20+01:00 alimara2008.mihanblog.com محسن لطفی آپدیت NOD32 روز دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۰ http://alimara2008.mihanblog.com/post/98 <p style="text-align: center;"><a href="http://myparsi.com/software/nod32-update-13-4-90.html"><img class="aligncenter" title="پارسی من | آپدیت روزانه NOD32" src="http://myparsi.com/wp-content/uploads/2011/05/myparsi-nod32.jpg" alt="آپدیت NOD32 دوشنبه 13 تیر ۱۳۹۰" width="450" height="366" /></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>یوزرنیم و پسورد های روز دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۰ در ادامه مطلب…</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span id="more-4872"></span><br /> </strong></p> <p style="text-align: left;"><strong><br /> </strong></p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-48950041<br /> Password:4mfjxr2ccd</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-48950042<br /> Password:etppvh2j5t</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-48948891<br /> Password:fcjjad6brj</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-48948892<br /> Password:btba5ffs3x</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-48948950<br /> Password:2bkd7pb7mv</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-48948952<br /> Password:7xka3jmumr</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-48948953<br /> Password:j6se2cm4d7</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-48948957<br /> Password:f78nsrx6uv</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-48948960<br /> Password:fc2afnjc76</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-48948963<br /> Password:378cbauaxe</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-48948971<br /> Password:4x5npxs6xn</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">Username:EAV-46170929<br /> Password:cekm4k47sn</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <br><br>منبع:<br>http://tejarat.aksmod.com text/html 2011-07-02T20:13:33+01:00 alimara2008.mihanblog.com محسن لطفی فال و طالع بینی روز دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۰ http://alimara2008.mihanblog.com/post/99 <p style="text-align: center;"><a href="http://myparsi.com/omen/%D9%81%D8%A7%D9%84-13-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-90.html"><img class="aligncenter" title="پارسی من | فال روزانه" src="http://myparsi.com/wp-content/uploads/2011/05/fal.jpg" alt="فال روزانه" width="452" height="305" /></a></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;"><strong>فال و طالع بینی روز دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۰ در ادامه مطلب…</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span id="more-4871"></span><strong><span style="color: #ff00ff;">فروردین</span>:</strong> شما امروز ایده‌ای شگفت آور به همراه برنامه کاری بزرگی برای اجرا کردن آن دارید. اما همین که شروع به کار کنید، می‌توانید بفهمید که برای به حقیقت پیوستن رویایتان نیاز به یک استراتژی متفاوت دارید. متأسفانه ممکن است شما تا زمانی که انرژی خیلی زیادی را برای این ایده خود تلف کرده‌اید اشتباه خود را نپذیرید. اکنون انعطاف پذیری می‌تواند برای شما حکم اسلحه ای نهانی را داشته باشد.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff00ff;">اردیبهشت</span>:</strong> واقع بینی برای شما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، برای اینکه شما قبل از اینکه روی موضوعی کار کنید دوست دارید آن چیز برایتان ملموس شده باشد. با وجود این امروز این موضوع می‌تواند مشکل ساز باشد، برای اینکه هیچ چیز تا زمانی که ظاهر نشده است کامل نیست. در حالیکه این موضوع به طور فزاینده‌ای شما را ناراحت می‌کند، احتمال دارد که تا آخر روز شدیدتر هم بشود. بهترین کار این است که به جای عقب انداختن زمان تصمیم گیری هرچه زودتر تصمیم خود را بگیرید.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff00ff;">خرداد</span>:</strong> برنامه‌های شما مثل فکرتان پر مشغله هستند، اما خصوصیات شما به گونه ای است که از مدیریت زمانی نادرست بیشتر از قاتی کردن قرار ملاقات‌ها ناراحت  می‌شوید. شما اکنون فراموشکار شده‌اید؛ البته فقط دست و بالتان تنگ تر شده است. اگرچه شما می‌توانید پتانسیل‌های فراوانی که در اطرافتان است را ببینید، اما نمی‌توانید از آنها بهره بگیرید. به وظایفی که ضروری به نظر نمی‌رسند نپردازید؛ امروز کمی وقت آزاد داشتن یک موضوع خیلی طبیعی به نظر می‌رسد.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff00ff;">تیر</span>:</strong> حتی اگر شما اطمینان خیلی زیادی به خودتان داشته باشید، خیلی سخت است که حدس بزنید دیگران چه واکنشی نسبت به کار شما دارند. ممکن است که شما آمادگی انجام دادن عملکردی احساسی بر روی موضوعی که در حال پیشرفت است داشته باشید. حالا که شما شروع به فعالیت کرده‌اید، با وجود اینکه توانسته‌اید تا حدی که دوست داشتید مؤثر واقع شوید، ولی نمی‌توانید در مورد آن صحبت کنید. اگر دیگران نمی‌خواهند از شما حمایت کنند نگران نشوید، قدری طول می‌کشد تا بتوانید اثرات کارهایی را که انجام داده اید را ببینید.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff00ff;">مرداد</span>:</strong> طبیعتاً شما دوست دارید که افراد دیگر خلاقیت و توانایی شما در بیان کردن مقصودتان را تحسین کنند، اما آنها کاملاً شما را تأیید نمی‌کنند. هیچ وقت سراغ جمله‌هایی مثل &#8221; من باید داشته باشم&#8230;: یا &#8221; ای کاش که من&#8230;&#8221; نروید. این سخنان باعث می‌شوند که شما ایمان خود را از دست داده و یا اینکه حسرت بخورید. بهترین کاری که می‌توانید بکنید این است که به خودتان امیدواری داده و بعد شروع به کار کنید.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff00ff;">شهریور</span>:</strong> حتی اگر شما امروز مجهز به یک لیست خرید باشید، ممکن است هنوز قادر به تصمیم گیری در مورد چیزهایی که نیاز دارید نباشید. اما این به این معنی نیست که شما روز خوبی ندارید. اگر شما بتوانید از تفکرات تحلیلی خود در مورد روزی که در آن قرار دارید دست بردارید و فقط به ندای قلبی‌تان گوش دهید، شما بهتر از همیشه کار خواهید کرد و بیشتر هم تفریح خواهید کرد.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff00ff;">مهر</span>:</strong> محدودیت‌هایی که به طور طبیعی باعث می‌شوند یک دوست نزدیک با شما صمیمی‌تر شود اکنون دور شده‌اند. در ابتدا این مسأله بسیار واضح به نظر می‌رسد، اما بعد ارائه کردن یک تعریف مشخص برای آن کار مشکلی خواهد بود، به خصوص اگر شما به طور غیر منتظره‌ای با یک فرد خاص احساس نزدیکی کنید. تلاش شما برای تشریح کردن روابطتان شاید به بن بست بخورد، بنابراین اصلاً نیازی نیست که شما این کار را انجام دهید. فقط آگاهی داشته باشید که شاید شما قبل از اینکه بفهمید که آیا می‌خواهید این کار را انجام دهید یا نه، خودتان را درگیر مسائل حاشیه‌ای کنید.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff00ff;">آبان</span>:</strong> شما با فرضیه تن در دادن به رویاها بیگانه نیستید، اما شما ترجیح می‌دادید که در تنهایی وخلوت به کار کردن بپردازید نه در نقطه‌ای که دیگران بتوانند به راحتی شما را تماشا کنند. امروز در حالی که پنهان کردن عملکردتان از آنهایی که در مورد شما قضاوت می‌کنند سخت شده است، فعالیت‌های شما نسبت به قبل اجتماعی تر شده است. به جای اینکه تلاش کنید تا دنیای شخصی تان را از ارتباطات حرفه‌ای مجزا سازید و با این کار وقتتان را هدر دهید، خودتان را باور داشته باشید.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff00ff;">آذر</span>:</strong> امروز فکر کردن در مورد خطرات احتمالی می‌تواند خیلی پریشان کننده باشد، اما امروز روز خوبی برای تقویت کردن برنامه‌هایتان نیست، زیرا شما نمی‌خواهید که با گرفتاری‌های واقعی این جهان محدود شوید. به جای اینکه تصمیمی‌عملی بگیرید، احتمالاً شما حرکتی مهم را انتخاب خواهید کرد. یک سفر کوتاه اطراف شهر مثل مسافرت با پای پیاده به سمت هیمالیا نیست. اما رویاها تحقق می‌یابند، بنابراین اجازه ندهید که هر کسی با صحبتهایش شما را ناامید کند.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff00ff;">دی</span>:</strong> ممکن است شما احساس کنید که دریافت و ادراک خود را نسبت به جهان واقعی از دست داده‌اید و این موضوع شما را بیشتر عصبانی می‌کند. اساسی ترین کارهای شما، مثل پرداخت کردن صورت حساب‌هایتان، امروز غلبه ناپذیر به نظر می‌رسند. شما امروز تمرکز محدود شده‌ای را که برای انجام دادن وظایف خسته کننده لازم است را ندارید. به جای اینکه خودتان را مجبور کنید کاری را که هیچ فایده‌ای ندارد انجام دهید، امروز را به استراحت کردن بپردازید و به رویاهایتان اجازه دهید که آزادانه سیر و سفر کنند.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff00ff;">بهمن</span>:</strong> امروز ممکن است شما از فردی که نظر شما را به خود جلب کرده و واقعاً برای مدتی توجه شما را معطوف به خود کرده، الهام بگیرید. این کار بسیار مؤثر است برای اینکه اکنون که ماه به نشانه شما بازگشته است شما نسبت به همیشه سر حال تر هستید. اما اخیراً توانایی شما برای تشخیص دادن کیفیت هرچیزی قوی شده است. با دریافت‌های خودتان صادق باشید و ببینید که جذابیت‌های شما به کجا منتهی می‌شوند.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff00ff;">اسفند</span>:</strong> اطمینان حاصل کنید که هرکاری که انجام می‌دهید مدام در حال ترقی کردن باشد، برای اینکه موقعیت نپتون- مریخ بر نیتهای صادقانه شما سایه افکنی می‌کند. قبول کردن مسئولیت هر چیزی که کاملاً بی عیب نیست، ممکن است خیلی سریع برنامه‌های شما را نقش بر آب کند، بنابر این قبل از اینکه به طور غیر ارادی به هر درخواست مشکوکی جواب مثبت بدهید دوبار راجع بهش فکر کنید. به جای اینکه تحت حمایت یک فرد دیگر خطر کردن را بپذیرید، خط مشی معنوی‌ای برگزینید که در آن همه برنده باشند.</p> <br><br>منبع:<br>http://tejarat.aksmod.com text/html 2011-07-02T18:59:33+01:00 alimara2008.mihanblog.com محسن لطفی دانلود نرم افزار KMPlayer 3.0.0.1441 http://alimara2008.mihanblog.com/post/100 <p style="text-align: center;"><a href="http://myparsi.com"><img class="aligncenter size-full wp-image-4866" title="پارسی من | KMPlayer" src="http://myparsi.com/wp-content/uploads/2011/07/kmplayer.jpg" alt="پارسی من | KMPlayer" width="470" height="317" /></a></p> <p style="text-align: justify;">قطعا اکثر شما با برنامه معروف KMPlayer آشنا هستید. این نرم افزار با پشتیبانی از اکثر فرمت های معروف مالتی مدیا چون VCD, DVD, AVI, MKV, Ogg Theora, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV, RealMedia, and QuickTime امکان پخش هر فایل صوتی یا تصویری را ممکن می سازد. این نرم افزار از زیرنویس ها پشتیبانی کرده و همچنین به شما این امکان را میدهد تا به روش های مختلف به به استخراج صدا، فیلم و اسکرین شات بپردازید. این نرم افزار از ۲۵ زبان زنده دنیا از جمله زبان شیرین فارسی پشتیبانی می کند. این نرم افزار نیاز به توضیح چندانی ندارد و پیشنهاد می کنیم که این نرم افزار را از دست ندهید.</p> <p style="text-align: justify;"><span id="more-4865"></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong>قابلیت های کلیدی نرم افزار KMPlayer 3.0.0.1441:</strong></p> <p style="text-align: justify;">- محیطی جذاب و سه بعدی متفاوت با آنچه تا کنون دیده اید<br /> - پشتیبانی از فرمتهای صوتی و تصویری: VCD, DVD, AVI, MKV, Ogg Theora, OGM, 3GP, MPEG-1/2/4, WMV, RealMedia, and QuickTime<br /> - امکان کپچر کردن فایلها با کیفیت قابل قبول<br /> - در اختار گذاشتن تمام اطلاعات یک فایل صوتی یا تصویری مانند : نوع فایل ، پسوند و .. . و امکان ویرایش یا کپی<br /> - هماهنگی و پشتیبانی از برنامه های : Winamp, Realmedia and Quicktime by the internal logic<br /> - قابلیت نمایش زیر نویس فیلمها و سازگاری کامل با زبان فارسی<br /> - نرم افزار بسیار کم حجم با قابلیتهای بسیار زیاد<br /> - قابلیت تعریف و تنظیم کلیدهای پخش برنامه به آسانی<br /> - قابلیت پشتبانی از پوسته و پلاگینهای مختلف در برنامه<br /> - قابلیت نشان دادن اطلاعات فایلها به صورت کامل پشتیبانی از فایلهای فشرده<br /> - پشتیبانی کامل از فرمتهای دی وی دی<br /> - پشتبانی کامل از فایلهای فلش<br /> - پشتیبانی بالا از دوربین های دیجیتال<br /> - امکان پخش فایلهای AAC, OGG<br /> - پشتیبانی از Shockwave Flash/FLC/FLI<br /> - پوسته های جذاب و زیبا<br /> - امکان هماهنگ شدن با پلاگینهای وینمپ<br /> - سازگار با نسخه های مختلف ویندوز از جمله ویندوز ویستا<br /> - و &#8230;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>اطلاعات دانلود:</strong></p> <p style="text-align: justify;">حجم فایل: ۱۲٫۷ مگابایت</p> <p style="text-align: justify;">رمز فایل فشرده: <span style="color: #000000;">www.patoghu.com</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">منبع مطلب: پاتوق یو</span></p> <p style="text-align: justify;">لینک دانلود:</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://dl3.patoghu.com/90/tir/1/KMPlayer%203.0.0.1441%20%5Bwww.Patoghu.com%5D.zip" >دانلود نرم افزار KMPlayer 3.0.0.1441</a></strong></span></p> <br><br>منبع:<br>http://tejarat.aksmod.com text/html 2011-07-02T18:01:52+01:00 alimara2008.mihanblog.com محسن لطفی تصاویری از خودکشی ناموفق یک دختر http://alimara2008.mihanblog.com/post/101 <p style="text-align: center;">تصاویری از خودکشی ناموفق یک دختر</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://myparsi.com"><img class="aligncenter size-full wp-image-4858" title="پارسی من | خودکشی ناموفق یک دختر" src="http://myparsi.com/wp-content/uploads/2011/07/13090895171.jpg" alt="پارسی من | خودکشی ناموفق یک دختر" width="350" height="404" /></a></p> <p style="text-align: center;"><span id="more-4857"></span></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://myparsi.com"><img class="aligncenter size-full wp-image-4859" title="پارسی من | خودکشی ناموفق یک دختر" src="http://myparsi.com/wp-content/uploads/2011/07/13090895182.jpg" alt="پارسی من | خودکشی ناموفق یک دختر" width="350" height="251" /></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://myparsi.com"><img class="aligncenter size-full wp-image-4860" title="پارسی من | خودکشی ناموفق یک دختر" src="http://myparsi.com/wp-content/uploads/2011/07/13090895193.jpg" alt="پارسی من | خودکشی ناموفق یک دختر" width="350" height="203" /></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://myparsi.com"><img class="aligncenter size-full wp-image-4861" title="پارسی من | خودکشی ناموفق یک دختر" src="http://myparsi.com/wp-content/uploads/2011/07/13090895204.jpg" alt="پارسی من | خودکشی ناموفق یک دختر" width="350" height="445" /></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <br><br>منبع:<br>http://tejarat.aksmod.com